Kontakt

Kontaktinformation:

Har du spørgsmål til behandling, tidsbestilling mm er du velkommen til at kontakte mig.

Karina Riisgaard, Kranio sakral terapeut og massør
Posthustorvet 4B, 2.sal
7800 Skive
Telefon: 28 77 91 65
Mail: mail@karinariisgaard.dk 

CVR-nr: 35953744

PERSONDATAPOLITIK

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. Jeg noterer oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Videregivelse af oplysninger; Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken, vil kun ske med dit samtykke. De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der benyttes tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på mine vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

  • WordPress til hosting af hjemmeside
  • Terapeutbooking til online aftaler

Begge behandler dine oplysninger i deres database efter gældende regler, disse vil ligeledes blive slettet ifgl. Lovgivningen el til enhver tid når du ønsker dette.

Opbevaring af oplysninger; Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne; Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Websitet ejes og publiceres af:

Karina Haugshøj Riisgaard
Posthustorvet 4B
7800 SKIVE
Telefon: +45 28779165
Cvr: 35953744
Email: mail@karinariisgaard.dk